NPN Jaarverslag 2022

In beweging

Voorwoord

Het afgelopen jaar kwam de samenleving weer in beweging na het opheffen van de laatste lockdown en herstelden we van de coronamaatregelen. Een tijd waarin consumenten in toenemende mate interesse toonden in het werken aan hun weerstand en het ondersteunen van het immuunsysteem. Een trend waarbij we met Informatiecentrum Voedingssupplementen & Gezondheid (IVG) de consument willen bedienen met goed vindbare, en via de socials aangeboden informatie. Dat de consument zelf actief aan zijn gezondheid werkt blijft onverminderd belangrijk. Niet in de laatste plaats omdat we afgelopen jaar zagen dat ook na de coronacrisis de zorg overbelast bleef. Door de krapte in de zorg is de beweging van nazorg naar voorzorg urgenter dan ooit. Het is een uitdaging om daar een krachtigere rol voor suppletie te verkrijgen.

De oorlog in Oekraïne zorgde voor hele andere uitdagingen en bewegingen. Naast het immense menselijke leed voor de inwoners van dit land, had het ook een effect op de wereldeconomie. Met een energiecrisis, vertragingen in het leveren van grondstoffen en inflatie tot gevolg. De daling van de koopkracht was ook in onze sector merkbaar. Het werd nog moeilijker om een gezonde keuze betaalbaar te houden.

In dit turbulente jaar was ook de supplementenmarkt zelf volop in beweging. Er ontstonden nieuwe type producten en er komen steeds meer nieuwe bedrijven. Marketingactiviteiten verschuiven van traditionele media naar social media en de impact van influencers wordt steeds groter.

NPN is gestart met het opstellen van een hygiënecode voor de supplementenbranche die we komende zomer zullen lanceren. Een handig hulpmiddel voor bedrijven om aan de voedselveiligheidseisen te voldoen. Zoals we inmiddels al gewend zijn, blijft ook de Nederlandse en Europese wetgeving en de interpretatie ervan in beweging. En dat houdt ook NPN bezig. Ze zet zich in bij kwesties zoals novel foods, gezondheidsclaims en indeling naar geneesmiddelen. NPN helpt om op het gebied van wet- en regelgeving uw bedrijfsvoering zo soepel mogelijk te laten verlopen. Met als doel dat de consument blijft beschikken over een breed aanbod aan supplementen om aan zijn gezondheid te werken.

Bolke Koster: voorzitter
Saskia Geurts: directeur

Het afgelopen jaar kwam de samenleving weer in beweging na het opheffen van de laatste lockdown en herstelden we van de coronamaatregelen. Een tijd waarin consumenten in toenemende mate interesse toonden in het werken aan hun weerstand en het ondersteunen van het immuunsysteem. Een trend waarbij we met Informatiecentrum Voedingssupplementen & Gezondheid (IVG) de consument willen bedienen met goed vindbare, en via de socials aangeboden informatie. Dat de consument zelf actief aan zijn gezondheid werkt blijft onverminderd belangrijk. Niet in de laatste plaats omdat we afgelopen jaar zagen dat ook na de coronacrisis de zorg overbelast bleef. Door de krapte in de zorg is de beweging van nazorg naar voorzorg urgenter dan ooit. Het is een uitdaging om daar een krachtigere rol voor suppletie te verkrijgen.

De oorlog in Oekraïne zorgde voor hele andere uitdagingen en bewegingen. Naast het immense menselijke leed voor de inwoners van dit land, had het ook een effect op de wereldeconomie. Met een energiecrisis, vertragingen in het leveren van grondstoffen en inflatie tot gevolg. De daling van de koopkracht was ook in onze sector merkbaar. Het werd nog moeilijker om een gezonde keuze betaalbaar te houden.

Lees meer ↓

8x

is door NPN een artikel geplaatst in een tijdschrift of magazine


105

is het ledenaantal van NPN; we mochten 5 nieuwe leden verwelkomen


27
Nieuwsberichten

op NPN website geplaatst


De lustrum dag

was de populairste Young Professionals activiteit


Meest gewaardeerde bericht op LinkedIn

‘Meer dan de helft van de Nederlanders gebruikt voedingssupplementen’ Lees het hier.


2.095 botanical claims

opnieuw bekeken voor update checklist

19 hulpmiddelen van NPN voor leden

13

pagina’s op nummer 1 in Google


71

IVG pagina’s herschreven voor SEO optimalisatie


719x

is de vitamine D quiz gedaan


Best gewaardeerde post

op Facebook en Instagram: Supplement van het Jaar verkiezing 2022


Gemiddeld

dagelijks bezoekers aantal IVG website is verdubbeld


265.732

website bezoekers

5.247 nieuwsbrief lezers (+27%)

Inzet van NPN in 2022

NPN heeft zich in 2022 ingezet voor het behoud van ingrediënten in voedingssupplementen. Daarnaast heeft ze aandacht gevraagd voor het nut en de veiligheid van voedingssupplementen bij een breed en divers publiek. Ook heeft NPN zich weer ingezet voor goede informatievoorziening richting de consument. Op het gebied van kwaliteit en veiligheid is...
Lees meer over de inzet

Lobby

Aanpak onveilige producten

Behoud van ingrediënten

Kwaliteit en veiligheid

Hulpmiddelen voor leden

Lobby

Krachtigere rol supplementen in preventie
De laatste jaren is er in Nederland veel aandacht voor preventie, voor het behoud van de gezondheid en om de druk op het zorgstelsel te verminderen. NPN vindt het belangrijk dat...

Lees meer

Aanpak onveilige producten

Notificatiesysteem
De Nederlandse overheid onderzoekt sinds een paar jaar het nut en de mogelijkheid van het invoeren van een notificatiesysteem voor voedingssupplementen. NPN is hierbij betrokken...

Lees meer

Behoud van ingrediënten

Rodegistrijst
Via artikel 8 van de Verrijkingsverordening kan het gebruik van (vermeende) onveilige stoffen op Europees niveau worden verboden of beperkt. In 2022 trad er via dit artikel een...

Lees meer

Bouwen aan kwaliteit en veiligheid

Hygiënecode
NPN ontwikkelt samen met een adviesbureau en een werkgroep, bestaande uit 10 NPN leden, een hygiënecode voor de voedingssupplementenbranche. Een hygiënecode is een officieel...

Lees meer

Hulpmiddelen voor leden

NPN heeft verschillende hulpmiddelen en tools voor leden om te bouwen aan kwaliteit en veiligheid en om efficiënt aan de wet- en regelgeving te kunnen voldoen. In 2022 heeft NPN...

Lees meer
https://jaarverslag2022.npninfo.nl/wp-content/uploads/2023/03/Mask-Group-7.svg

PR & Communicatie

NPN droeg in 2022 haar kernboodschappen actief uit richting stakeholders en consumenten. Er is gewerkt aan de bekendheid van NPN als betrouwbare branchevereniging en aan het Informatiecentrum Voedingssupplementen & Gezondheid (IVG) als de autoriteit op het gebied van voedingssupplementen.

Activiteiten en projecten van 2022

Activiteiten en projecten van 2022

Supplement van het jaar verkiezing 2022
Via verschillende (social) media campagnes, twee mediapartners en via onze eigen communicatie kanalen heeft IVG consumenten opgeroepen om te laten weten wat hun favoriete...

Lees meer
https://jaarverslag2022.npninfo.nl/wp-content/uploads/2023/03/Bij-PR-en-communicatie-pagina-6-linkerbol.png

Speerpunten 2023

Als brancheorganisatie zet NPN zich ervoor in dat de consument kan beschikken over een verantwoord aanbod van veilige, werkzame voedingssupplementen, voorzien van adequate informatie, voor een optimale inzet voor gezondheid. Ze streeft naar meer bewustzijn van het nut van suppletie en een goed imago van de branche. NPN behartigt de belangen van...
Lees meer over de speerpunten

Ruimte behouden voor voedingssupplementen

Duurzaamheid

Hulpmiddelen voor bedrijven

PR & Communicatie

Lobby: Ruimte behouden voor voedingssupplementen

Gezondheidswinst met voedingssupplementen
NPN zet zich ervoor in dat de Nederlandse overheid en organisaties, waaronder het Voedingscentrum, een minder terughoudende positie over suppletie innemen. Ze gaat het gesprek aan...

Lees meer

Duurzaamheid

Duurzaamheid wordt voor grote en kleine bedrijven een steeds belangrijker onderdeel in de bedrijfsvoering. Voor grote bedrijven wordt het in de nabije toekomst zelfs verplicht om...

Lees meer

Hulpmiddelen voor bedrijven

Hygiënecode
Medio 2023 wordt de hygiënecode voor de voedingssupplementenbranche gepubliceerd. Door een tool te bieden waarmee elk voedingssupplementbedrijf in de branche op een eenvoudige en...

Lees meer

PR & Communicatie

Positionering: autoriteit op het gebied van voedingssupplementen
NPN wil IVG verder uitbouwen als autoriteit op het gebied van voedingssupplementen, dat aangeeft hoe met suppletie gezondheidswinst te behalen is. De website informeert over het...

Lees meer
https://jaarverslag2022.npninfo.nl/wp-content/uploads/2023/03/Group-6158.svg